Tiesitkö, että EU velvoittaa työnantajia perustamaan sisäisen ilmiantokanavan, jonka kautta työntekijät voivat nimettömästi ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja laittomuuksista? Me tarjoamme yrityksellesi kustannustehokkaan kokonaisratkaisun asian hoitoon

Suomalaisilla yrityksillä ja työpaikoilla on joulukuuhun 2021 asti aikaa perustaa EU:n whistleblower-direktiivin mukainen sisäinen ilmiantokanava työntekijöidensä käyttöön. Joko yritykselläsi tai työnantajallasi on asia hoidettu kuntoon?

OTA YHTEYTTÄ

Ilmiantokanavavelvollisuus koskee kaikkia yli 50 työntekijän yrityksiä sekä yli 10 000 asukkaan ja yli 50 työntekijän kaupunkeja ja kuntia EU:ssa. Ilmiantokanavan tavoitteena on, että työpaikan epäeettiseen toimintaan ja väärinkäytöksiin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Whistleblower-direktiivin tarkoitus on suojella ilmiantajia työnantajan kostotoimenpiteiltä tai työpaikan menetykseltä.

Me tarjoamme yrityksellesi tai organisaatiollesi puolueettoman ja laadukkaan tutkinnan ulkoistettuna palveluna direktiivin mukaisten tapausten tutkintaan.

OTA YHTEYTTÄ